Logo szkoły

ul. Okólna 14

05-270 Marki

tel. (22) 7811026

sp1@marki.pl

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres marzec - maj 2024 roku

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy rozliczenie finansowe Rady Rodziców za okres od dnia 6 marca do dnia 31 maja 2024 roku oraz zestawienie wpłaconych środków na fundusz Rady Rodziców przez poszczególne klasy w okresie wrzesień 2023 roku – maj 2024 roku.   

W okresie wrzesień 2023 r. – maj 2024 r. z tytułu składek na fundusz Rady Rodziców wpłynęła kwota 33.386,00 zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 25.920,80 zł.

Od ostatniego rozliczenia czyli w okresie marzec – maj 2024 r. z tytułu składek na fundusz Rady Rodziców wpłynęła kwota 5.410,00 zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 2.765,41 zł.

W szczególności podziękowania ślemy dla klasy 2f, 6d, 7a, 7d.

Przypominam, że dla każdej klasy, która dokona wpłaty min. 90% składek, przewidujemy zwrot w wysokości 300 zł

W zestawieniu wydatków znalazły się między innymi kwoty przeznaczone na:

  • Nagrody w kilku konkursach szkolnych,
  • Nagrody w turnieju szachowym,
  • Nagrody za czytelnictwo w roku szkolnym 2023/2024
  • Zwroty części składek za ponad 90% wpłat w bieżącym roku szkolnym dla klas: 2f, 7a i 7d.

Przeprowadziliśmy zbiórkę środków na kącik wypoczynkowy w naszej szkole, na rachunek Rady Rodziców wpłynęła na ten cel kwota 1.811,00 zł. Ponadto szkoła uzyskała od rodziców i klas bezpośrednie wpłaty w wysokości 3.115,00 zł oraz środki pozyskane z kiermaszu wielkanocnego: 6.114,00 zł. Razem na szkolną strefę relaksu zebrana została kwota 11.040,00 zł  

Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Nasze dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców osiągnęły poziom 43%. Niestety są klasy, które dokonały zaledwie kilku wpłat, mimo że rok szkolny dobiega końca.

Niezmiennie gorąco zachęcam do wpłat na fundusz Rady Rodziców do skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców:

68 1090 1753 0000 0001 4501 6003

Cyklicznie rozliczamy się z każdej wpłaconej złotówki, a otrzymane od Państwa środki przeznaczamy dla uczniów naszej szkoły, aby uatrakcyjnić i polepszyć im warunki nauki w szkole.

 

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc  

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Bilans Rady Rodziców za okres

14 września 2023 roku – 31 maja 2024 roku

 

Lp.

Miesiąc

Wpływy

Wydatki

Stan środków

1.

09-2023

       12 668,28 zł

       1 634,00 zł

     11 034,28 zł

2.

10-2023

       42 110,00 zł

       6 300,90 zł

     46 843,38 zł

3.

11-2023

         7 601,00 zł

    16 290,50 zł

     38 153,88 zł

4.

12-2023

         2 770,00 zł

    23 507,03 zł

     17 416,85 zł

5.

01-2024

         1 540,00 zł

       8 650,00 zł

     10 306,85 zł

6.

02-2024

         1 805,00 zł

       5 192,96 zł

        6 918,89 zł

7.

03-2024

         4 770,00 zł

       1 272,44 zł

     10 416,45 zł

8.

04-2024

         2 091,00 zł

          577,33 zł

     11 930,12 zł

9.

05-2024

            440,00 zł

          915,64 zł

     11 454,48 zł

Saldo

      75 795,28 zł*

    64 340,80 zł*

     11 454,48 zł

*Na wpływy i wydatki składają się kwoty wpłacone na składkę ubezpieczenia NNW. Środki te przekazane zostały do TU Interrisk SA po ustaleniu listy uczniów objętych ubezpieczeniem. 

 

 

Zestawienie wydatków Rady Rodziców w okresie
6 marca – 31 maja 2024 roku

Lp.

Data wydatku

Kwota wydatku

Tytuł wydatku

1.

05-03-2023

                     86,00 zł

Kawa, herbata, słodycze na zebranie RR

2.

12-03-2024

                  300,00 zł

Zwrot składek za ponad 90% wpłaty w roku 2023/2024 dla kl. 7d

3.

12-03-2024

                  300,00 zł

Zwrot składek za ponad 90% wpłaty w roku 2023/2024 dla kl. 2f

4.

20-03-2024

                  300,00 zł

Zwrot składek za ponad 90% wpłaty w roku 2023/2024 dla kl. 7a

5.

21-03-2024

                  286,44 zł

Nagrody w konkursie na maskę karnawałową

6.

19-04-2024

                  285,78 zł

Nagrody w konkursie literacko-plastycznym "Mój przyjaciel pies"

7.

29-04-2024

                  291,55 zł

Nagrody w konkursie z okazji Dnia Ziemi

8.

09-05-2024

                  173,76 zł

Nagrody w konkursie na szalone fryzury

9.

27-05-2024

                  341,88 zł

Nagrody w turnieju szachowym

10.

27-05-2024

                  400,00 zł

Książki na nagrody za czytelnictwo w roku szkolnym 2023/2024

 

Razem

               2 765,41 zł

 

 

 

Zestawienie składek na fundusz Rady Rodziców wpłaconych przez poszczególne klasy w okresie wrzesień 2023 – maj 2024

(stan na dzień 31 maja 2024 roku)

 

Klasa

Składki (w zł)

Składki razem

09-2023

10-2023

11-2023

12-2023

01-2024

02-2024

03-2024

04-2024

05-2024

%

I a

80,00

940,00

150,00

280,00

 

 

70,00

 

 

1 520,00

86,86

I b

 

380,00

 

 

 

 

80,00

 

160,00

620,00

38,51

I c

380,00

420,00

160,00

 

 

 

 

 

 

960,00

59,63

I d

 

80,00

110,00

10,00

10,00

10,00

90,00

10,00

10,00

330,00

22,45

I e

 

 

 

 

 

915,00

 

 

 

915,00

50,27

I f

160,00

70,00

70,00

790,00

 

 

70,00

 

 

1 160,00

69,05

I g

 

 

240,00

 

 

 

80,00

 

 

320,00

45,71

I h

 

850,00

80,00

 

 

 

 

 

 

930,00

69,92

II a

 

520,00

 

 

 

270,00

 

 

 

790,00

51,30

II b

80,00

80,00

 

 

 

 

70,00

 

 

230,00

14,94

II c

80,00

770,00

 

 

 

140,00

390,00

 

 

1 380,00

85,71

II d

 

380,00

 

 

 

70,00

80,00

80,00

 

610,00

34,86

II e

100,00

890,00

320,00

 

 

10,00

 

10,00

 

1 330,00

79,17

II f

 

1 640,00

 

 

 

 

 

 

 

1 640,00

97,62

II g

 

150,00

 

 

 

 

150,00

 

 

300,00

35,71

III a

 

 

140,00

 

 

 

710,00

 

 

850,00

44,97

III b

 

420,00

 

 

 

 

80,00

 

 

500,00

28,57

III c

80,00

370

 

 

 

 

 

80,00

 

530,00

42,06

III d

 

 

980,00

 

 

 

 

 

 

980,00

56,00

III e

 

140,00

 

 

 

 

50,00

 

 

190,00

10,86

III f

 

860,00

 

 

 

 

120,00

 

 

980,00

53,85

III g

 

 

70,00

 

 

 

70,00

 

 

140,00

8,00

IV a

20,00

 

970,00

220,00

 

 

140,00

 

 

1 350,00

74,18

IV b

 

140,00

 

 

 

 

340,00

 

 

480,00

26,37

IV c

 

390,00

 

270,00

 

 

 

80,00

 

740,00

42,29

IV d

 

 

540,00

 

 

160,00

 

 

70,00

770,00

78,57

IV e

 

 

 

 

 

 

390,00

 

 

390,00

20,63

IV f

 

 

220,00

 

 

 

80,00

80,00

 

380,00

20,88

V a

 

 

 

80,00

 

 

170,00

 

 

250,00

15,53

V b

 

 

500,00

 

 

 

 

 

 

500,00

26,46

V c

 

310,00

 

 

 

 

 

80,00

 

390,00

21,43

V d

150,00

460,00

70,00

 

 

 

50,00

 

 

730,00

45,34

V e

70,00

150,00

460,00

80,00

 

 

 

 

 

760,00

49,35

V f

 

 

171,00

 

 

 

 

 

 

171,00

11,10

VI a

80,00

80,00

 

 

140

 

 

 

 

300,00

14,29

VI b

80,00

70,00

120,00

 

 

 

80,00

 

 

350,00

19,23

VI c

 

140,00

 

 

 

 

160,00

 

200,00

500,00

27,47

VI d

 

1 300,00

 

 

 

 

330,00

 

 

1 630,00

98,00

VI e

 

 

70,00

80,00

 

 

80,00

 

 

230,00

11,73

VI f

320,00

 

 

 

 

 

80,00

 

 

400,00

22,86

VII a

 

 

1 820,00

 

 

 

 

 

 

1 820,00

92,86

VII b

 

 

 

 

1 390,00

 

 

 

 

1 390,00

86,34

VII c

 

 

 

570,00

 

 

80,00

 

 

650,00

30,95

VII d

80,00

1 110,00

220,00

 

 

160,00

 

 

 

1 570,00

93,45

VII e

 

 

120,00

 

 

70,00

 

 

 

190,00

11,31

VIII a

80,00

 

 

 

 

 

80,00

 

 

160,00

8,16

VIII b

 

 

 

 

 

 

380,00

 

 

380,00

20,11

Razem

1 840,00

13 110,00

7 601,00

2 380,00

1 540,00

1 805,00

4 550,00

420,00

440,00

33 686,00

43,79