Logo szkoły

ul. Okólna 14

05-270 Marki

tel. (22) 7811026

sp1@marki.pl

Wolontariat

Artykuły

  • Regulamin

    Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas IV-VIII. Przepracowane godziny będą odnotowywane w karcie aktywności wolontariusza i sumowane na koniec każdego roku szkolnego. Uczniowie, którzy zrealizują przynajmniej 30 godz. będą mogli otrzymać na koniec VIII klasy zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Możliwy jest udział w akcjach charytatywnych również pozą szkołą i...