Logo szkoły

ul. Okólna 14

05-270 Marki

tel. (22) 7811026

sp1@marki.pl

Inspektor Danych Osobowych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach
Sebastian Kępka

e-mail: iod.marki@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
    poz. 1781).
  • Zarządzenie nr 3/2023/24 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach z dnia 23.10.2023 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.