Logo szkoły

ul. Okólna 14

05-270 Marki

tel. (22) 7811026

sp1@marki.pl

Ogólne zasady odpłatności za obiady.

Drodzy Rodzice

1. Opłaty za obiady wnosi się do 5-go dnia każdego miesiąca ,z góry.

2. Wpłaty mogą być realizowane przelewem na wskazany

poniżej numer konta bankowego(obiadowego)

 

61 8015 0004 0220 1540 2021 0103

Warszawski Bank Spółdzielczy

 

lub bezpośrednio logując się do systemu e-stołówka poprzez

zewnętrznego dostawcę usług płatniczych PayByNet wyłącznie

najpóżniej do 25-go dnia miesiąca (opłata operatora płatności 

bezpośredniej wynosi 0,59 gr. )

3. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków 

na konto, w przypadku braku opłaty posiłek nie będzie wydany.

4. Odwoływanie posiłku jest możliwe najpóźniej do godz.8.00 tego

samego dnia; samodzielnie poprzez aplikację e-stołówka lub 

wiadomość e-mail na adres intendent.sp1@marki.pl

5. W przypadku braku odwołania posiłku opłata będzie naliczona

 jakby był wydany.

Informację dotyczącą salda konta obiadowego otrzymają Państwo do

dnia 10-go każdego miesiąca.

 

 

Instrukcja logowania do aplikacji e-stołówka oraz regulamin i wykaz

opłat za poszczególne miesiące poniżej